DNU Etape N4

Som de fleste nok er bekendt med, foregår der et kæmpe byggeri på Skejby Sygehus, med udførelsen af Det Nye Universitetshospital eller i daglig tale DNU.

DNU har en samlet størrelse som en hel bydel, med kvarterer, gader, pladser, torve, og talrige bygninger.
Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år og vil være danmarks hidtil største hospitalsbyggeri.

Bravida har indgået aftale med EL:CON Århus A/S om udførelse af vvs installationer i den etape der hedder N4.
Etape N4 er akutafdeling for dagkirurgi.

 

Byggefakta:
Adresse: Herredsvej, Århus N
Areal: 18.465 kvadratmeter i fire etager
Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkiteksfirmaet C. F. Møller A/S, CUBO Arkitekter A/S og Alectia A/S
Rådgivende ingeniør: Rambøll Danmark A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arbejdet er under ledelse af entrepriseleder Karl Jørgensen.