Musikhuset, Aarhus

Udvidelse af det eksisterende musikhus til dobbelt størrelse, med ny rytmisk og symfonisk sal.

Vi var med ved tilbygningen af Århus Musikhus. Projektet var udbudt som funktionsudbud. vi designede og projekterede således selv VVS-installationerne, samt optegnede dem digitalt.  Hele projekteringen kørte i tæt samarbejde med arkitetk, konstruktør og øvrige tekniske fag via en fælles Byggeweb-server. Et spændende job, da der i et sådant hus hele tiden skal være fokus på, at akustikken ikke ville blive forringet af alle de installationer som vi monterede i bygningen.

Vores opgaver var:

Køleanlæg: Kapacitet ca. 0,75 Mw – Der cirkuleres ca. 125 m3 vand i timen gennem 11 køleflader i ventilationsanlæg placeret i teknikrum og 20 fancoils/køleflader placeret i øverum og serverrum. Hovedrør er udført i PE-rør samlet ved elsvejsning, største dimension er 200 mm. fordelingsledninger og installationer i øvrigt er udført i ABS-rør samlet ved limning.

Varmeanlæg: Kapacitet 1,9 Mw – Der cirkuleres ca. 60 m3 vand i timen gennem 16 varmeflader i ventilationsanlæg, gulvvarme i indgangspartier, brugsvandsopvarmning samt zoneopdelt radiatoranlæg for rumopvarmning generelt.

Vandinstallation: Vandinstallation i rustfri stålrør til toiletkerner og kantinekøkken.

Tagafvanding: Tilslutning af ca. 40 UV tagbrønde udført med PEH rør samlet ved elsvejsning. Nedløb ført skjult i vægkonstruktioner.

Kunde- og personaletoiletter: Udført enkelt og elegant i hvidt procelæn med Vola armaturer og tilbehør i børstet stål overalt.

Kantinekøkken: Stort fuldt udstyret kantinekøkken med trykforøgeranlæg foran vandinstallation.

Teknisk isolering: Isolering af vand- varme- og kølerørsinstallationer.